david19710102
超级版主

[2022] [日本] [动画] [连载] [BT下载][我与机器妹 Boku to Roboko][更新至25集][日语中字][MP4][1080P][多版]

-->


◎译 名 我与机器妹/我和机器子

◎片 名 僕とロボコ

◎年 代 2022

◎产 地 日本

◎类 别 科幻/动画

◎语 言 日语

◎上映日期 2022-12-04(日本)

◎豆瓣评分 /10 from 0 users

◎豆瓣链接 https://douban.com/subject/35918720/

◎导 演 大地丙太郎 Akitarô Daichi


◎简 介

 

 西历20XX年——

 

 每家每户美少女女仆机器人「定制女仆」已经普及的时代。过于平凡的小学生——平凡人,心心念念的美少女定制女仆终于到货。可是来到家的却是……!?

 

 史上最强的冒失女机器人・机器妹和温柔的少年・凡人的奇妙日常开始了!!

 
 

 

 

#1楼
发帖时间:2022-12-05 03:09:42   |   回复数:7
david19710102
超级版主

ANi 

MP4 1080P繁中 


5月前 #2楼
david19710102
超级版主

Lilith-Raws 

MP4 1080P繁中


5月前 #3楼
david19710102
超级版主

NC-Raws (神樂坂 まひろ)

MP4 1080P繁中

*缺09


12 个附件 售价 大小 下载 时间

[NC-Raws] 我與機器子 _ Boku to Roboko - 01-08 (Baha 1920x1080 AVC AAC MP4).rar 0 金币 180.07K 119 次 2月前

[神楽坂 まひろ] 我與機器子 _ Boku to Roboko - 10-15 (Baha 1920x1080 AVC AAC MP4).rar 0 金币 143.96K 112 次 2月前

[神楽坂 まひろ] 我與機器子 _ Boku to Roboko - 16 (Baha 1920x1080 AVC AAC MP4).torrent 0 金币 23.36K 217 次 2月前

【推しの子】 我與機器子 _ Boku to Roboko - 17 (Baha 1920x1080 AVC AAC MP4).torrent 0 金币 18.24K 196 次 1月前

【推しの子】 我與機器子 _ Boku to Roboko - 18 (Baha 1920x1080 AVC AAC MP4).torrent 0 金币 18.13K 182 次 1月前

【推しの子】 我與機器子 _ Boku to Roboko - 19 (Baha 1920x1080 AVC AAC MP4).torrent 0 金币 26.52K 175 次 1月前

【推しの子】 我與機器子 _ Boku to Roboko - 20 (Baha 1920x1080 AVC AAC MP4).torrent 0 金币 19.07K 175 次 1月前

【推しの子】 我與機器子 _ Boku to Roboko - 21 (Baha 1920x1080 AVC AAC MP4).torrent 0 金币 19.50K 189 次 29天前

【推しの子】 我與機器子 _ Boku to Roboko - 22 (Baha 1920x1080 AVC AAC MP4).torrent 0 金币 28.13K 126 次 22天前

【推しの子】 我與機器子 _ Boku to Roboko - 23 (Baha 1920x1080 AVC AAC MP4).torrent 0 金币 23.58K 105 次 15天前

【推しの子】 我與機器子 _ Boku to Roboko - 24 (Baha 1920x1080 AVC AAC MP4).torrent 0 金币 21.86K 119 次 8天前

【推しの子】 我與機器子 _ Boku to Roboko - 25 (Baha 1920x1080 AVC AAC MP4).torrent 0 金币 19.54K 84 次 1天前

5月前 #4楼
david19710102
超级版主
备用
5月前 #5楼
david19710102
超级版主
备用
5月前 #6楼
david19710102
超级版主
备用
5月前 #7楼
david19710102
超级版主
H
1天前 #8楼
游客组