jasongy
一代宗师

[2022] [大陆] [动画] [连载] [BT下载][斗破苍穹 年番][更至37集][国语中字][HD-MP4][1080P]

-->

◎译 名 斗破苍穹

◎片 名 斗破苍穹 年番

◎年 代 2022

◎产 地 中国大陆

◎类 别 动画/奇幻/冒险

◎语 言 汉语普通话

◎上映日期 2022-07-31(中国大陆)

◎豆瓣评分 7.2/10 from 5794 users

◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/35560094/

◎集 数 52

◎片 长 24分钟

◎编 剧 袁洁 Jie Yuan

    天蚕土豆 Hu Li

◎主 演 陈奕雯 Yiwen Chen

    黑石稔 Yuxuan Liu

    郭鸿博 Hongbo Guo

    王宇航 Yuhang Wang

    赵洋 Yang Zhao

    刘以嘉 Yijia Liu

    曹真 Zhen Cao

    海帆 Fang Hai

    筱筝 Xiaozheng

    袁国庆 Guoqing Yuan

    柯暮卿 Muqing Ke

    戴海嘉 Haijia Dai

    吕书君 Shujun Lv

    小忻 Xin Xiao

    沈达威 Dawei Shen

    孙晔 Ye Sun

    刘垚 Yao Liu

    谢添天 Tiantian Xie

    符冲 Chong Fu

    鹏小胖 Pengfei Zhang

    杜晴晴 Qingqing Du

    许棕哲 Zongzhe Xu

◎简 介

 三年之约后,萧炎终于在迦南学院见到了薰儿,此后他广交挚友并成立磐门;为继续提升实力以三上云岚宗为父复仇,他以身犯险深入天焚炼气塔吞噬陨落心炎……33 个附件 售价 大小 下载 时间

DPCQNF.2022.EP01-04.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.BDYS.torrent 0 金币 16.96K 287 次 2月前

DPCQNF.2022.EP05.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.BDYS.torrent 0 金币 6.66K 189 次 2月前

DPCQNF.2022.EP06.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.BDYS.torrent 0 金币 7.44K 154 次 2月前

DPCQNF.2022.EP07.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.BDYS.torrent 0 金币 6.72K 168 次 2月前

DPCQNF.2022.EP08.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.BDYS.torrent 0 金币 8.22K 147 次 2月前

DPCQNF.2022.EP09.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.BDYS.torrent 0 金币 7.73K 147 次 2月前

DPCQNF.2022.EP10.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.BDYS.torrent 0 金币 7.97K 147 次 2月前

DPCQNF.2022.EP11.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.BDYS.torrent 0 金币 8.26K 154 次 2月前

DPCQNF.2022.EP12.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.BDYS.torrent 0 金币 7.81K 154 次 2月前

DPCQNF.2022.EP13.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.BDYS.torrent 0 金币 8.45K 161 次 2月前

DPCQNF.2022.EP14.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.BDYS.torrent 0 金币 7.40K 168 次 2月前

DPCQNF.2022.EP15.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.BDYS.torrent 0 金币 7.05K 175 次 2月前

DPCQNF.2022.EP16.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.BDYS.torrent 0 金币 7.07K 161 次 2月前

DPCQNF.2022.EP17.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.BDYS.torrent 0 金币 6.62K 161 次 2月前

DPCQNF.2022.EP18.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.BDYS.torrent 0 金币 6.58K 168 次 2月前

DPCQNF.2022.EP19.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.BDYS.torrent 0 金币 6.97K 175 次 2月前

DPCQNF.2022.EP20.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.BDYS.torrent 0 金币 7.13K 175 次 2月前

DPCQNF.2022.EP21.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.BDYS.torrent 0 金币 7.65K 168 次 2月前

DPCQNF.2022.EP22.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.BDYS.torrent 0 金币 7.63K 189 次 2月前

DPCQNF.2022.EP23.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.BDYS.torrent 0 金币 7.42K 203 次 2月前

DPCQNF.2022.EP24.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.BDYS.torrent 0 金币 7.20K 196 次 2月前

DPCQNF.2022.EP25.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.BDYS.torrent 0 金币 6.95K 210 次 2月前

DPCQNF.2022.EP26.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.BDYS.torrent 0 金币 7.63K 231 次 2月前

DPCQNF.2022.EP27.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.BDYS.torrent 0 金币 6.91K 259 次 2月前

DPCQNF.2022.EP28.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.BDYS.torrent 0 金币 7.18K 273 次 2月前

DPCQNF.2022.EP29-30.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.BDYS.torrent 0 金币 11.51K 280 次 2月前

DPCQNF.2022.EP31.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.BDYS.torrent 0 金币 7.24K 308 次 2月前

DPCQNF.2022.EP32.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.BDYS.torrent 0 金币 8.22K 427 次 2月前

DPCQNF.2022.EP33.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.BDYS.torrent 0 金币 7.54K 441 次 2月前

DPCQNF.2022.EP34.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.BDYS.torrent 0 金币 7.67K 868 次 2月前

DPCQNF.2022.EP35.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.BDYS.torrent 0 金币 8.34K 1008 次 2月前

DPCQNF.2022.EP36.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.BDYS.torrent 0 金币 8.20K 1519 次 2月前

DPCQNF.2022.EP37.HD1080P.X264.AAC.Mandarin.CHS.BDYS.torrent 0 金币 8.45K 4967 次 2月前

#1楼
发帖时间:2023-03-28 09:54:20   |   回复数:2
JYLin26
一派掌门
Thanks
2月前 #2楼
mzb520
一派掌门
支持下。
2月前 #3楼
游客组